Sake
1 to 8 of 8 items

30 cl
KEIGETSU, Yuzu Sake
KEIGETSU, Yuzu Sake

Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

Sake of Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

£ 12.45, 30 cl
30 cl
KEIGETSU, Gin-no-Yume Junmai Daiginjo 45
£ 13.95, 30 cl
30 cl
KEIGETSU, Sake Nature
KEIGETSU, Sake Nature

Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

100% Yamada Nishiki

Sake of Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

£ 16.45, 30 cl
KEIGETSU, Yuzu Sake
KEIGETSU, Yuzu Sake

Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

100% Akitsuho

Sake of Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

£ 25.95, 72 cl
Half bottle
KEIGETSU, `John` Sparkling Sake
KEIGETSU, `John` Sparkling Sake

Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

Sake of Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

£ 29.45, 37.5 cl
KEIGETSU, Gin-no-Yume Junmai Daiginjo 45
£ 30.95, 72 cl
KEIGETSU, Sake Nature
KEIGETSU, Sake Nature

Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

100% Yamada Nishiki

Sake of Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

£ 37.95, 72 cl
KEIGETSU, `John` Sparkling Sake
KEIGETSU, `John` Sparkling Sake

Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

100% Gin no Yume

Sake of Tosa Reihoku, Kōchi Prefecture Japan

£ 46.95, 75 cl